Свържете се с нас:

Горното Кламатско езеро

Най-богатия откъм хранителни вещества естествен капан в света

Горното Кламатско езеро е високопустинно езеро, намиращо се в най-южната част на щата Орегон, на 1250 м надморска височина. На северозапад го предпазват Каскадните планини, а на юг и на изток – просторна степ от сух пелин.

Горното Кламатско езеро е част от територия, обявена за Национален парк в САЩ. То е с площ от 363 кв. м. и средна дълбочина 2.5 м. Езерото се захранва от 17 богати на минерали реки, които го обогатяват с 50 000 тона минерални наноси, идващи директно от обширния 10360 кв. м вулканичен басейн, който го заобикаля.

Това превръща Кламатското езеро в най-богатия откъм хранителни вещества естествен капан в света, който не може да бъде изкуствено създаден! Водите на езерото и неговите седименти имат невероятно висока минерална концентрация, дължаща се на вулканично изригване на Маунт Мазама преди 7000 години. Това изригване покрива с тонове минерална пепел огромна площ, простираща се чак до канадската граница. На тази територия се намира и Кламатското езеро.

 

map_klamath_lake

Кратерното езеро

С най-кристално чистите води в Северното полукълбо

След изригването на вулкана и срутването на връх Мазама се образува обширна падина с диаметър 8 км, заобиколена от високи, многоцветни скали, която постепенно се изпълва с вода и образува едно от най-красивите езера в света – Кратерното – с кристално чиста вода, в наситено син цвят. Все още няма достатъчно пълни научни изследвания, които да обяснят този впечатляващ син цвят на водата. Местните индиянци Кламати се прекланяли пред Кратерното езеро. За тях то било свещено място, заредено със силно положително енергийно въздействие.

Кратерното езеро е безотточно, но се смята, че голяма част от неговите води се вливат в Кламатското езеро чрез подземни реки.

Горното Кламатско езеро не съдържа вредни бактерии, тежки метали, пестициди, хербициди и фунгициди. Езерото се радва на средно 300 слънчеви дни в годината, което е предпоставка за перфектна разстителна среда за най-богатото находище на диворастящото синьо-зелено водорасло АФА, известно с научното си наименование – Aphanizomenon Flos-Aqua. Алкалните езерни води осигуряват годишно 60 пъти повече хранителни вещества от тези, необходими на водораслите, да достигнат пълния си потенциaл на растеж.

АФА водораслите могат да се възпроизвеждат на всеки 20 минути, което гарантира истинско изобилие на тази органична и уникална като ефекти суперхрана.